Oct 25, 2020   5:44 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dušan Horváth, PhD.
Identification number: 62891
University e-mail: dusan.horvath [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     
     Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Design the quadrocopter for sensing the enviroment and transmit the data to the PC in real time
Written by (author):
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh kvadroptéry na snímanie prostredia a prenos údajov na PC v reálnom čase
Summary:
Táto dizertačná práca sa zaoberá digitalizáciou dráhy letu kvadroptéry pomocov modulu GPS, prenosom nameraných údajov do PC pomocou modulov bluetooth alebo XBee, vykreslením dráhy letu a snímaním dráhy pomocou kamery pripevnenej na kvadroptére. Pouţitá kvadroptéra patrí do kategórie hobby kvadroptér. Medzi jej prednosti patrí nosnosť (500 gramov). Kvadroptéra je zhotovená z ľahkých materiálov (hliník, uhlíkové diely). V tejto práci je popísaná základná navigácia robotov a sú v nej príklady pouţitia lietajúcich robotov. Hlavnou témou práce je návrh hardvéru na snímanie súradníc počas letu kvadroptéry pomocou modulu GPS, prenos nameraných údajov do PC a zobrazenie dráhy letu. Popísaný je tu aj spôsob fungovania softvéru, jednotlivých častí hardvéru a ich parametre. V závere práce sa nachádza popis digitaliźacie riadiacich signálov THRO, ELEV, RUDD a AILE z RC a realizácie pristátia kvadroptéry v autonómnom režime.
Key words:
AD/DA prevodník, mikroprocesor, RC ovládač, kvadroptéra, GPS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited