24. 10. 2020  22:40 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Identifikačné číslo: 63121
Univerzitný e-mail: vanda_benesova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty
     
     
Záverečná práca     
     
Publikácie     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Baláž
Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Viktor Beňo
Rozpoznávanie objektov a textúr metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zsuzsanna Bernáth
Hlboké neurónové siete pre spracovanie medicínskych dermatoskopických dát
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Birkus
Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Birkus
Segmentácia obrazu na grafickom procesore
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Bobotová
Spracovanie obrazu a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Bobotová
Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Dobšovič
Optické rozpoznávanie notových záznamov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Dominika Dolhá
Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Ďurica
Rozpoznávanie reklamných sekvencií v televíznom signále
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Eye blink detection
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Gajdošík
Sledovanie pohľadu používateľa použitím metód hlbokého učenia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Galbavý
Vizuálna analýza pohybu robotov pomocou metód 3D stereo rekonštrukcie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Gazdík
Vizuálna detekcia osôb v dave s použitím senzora Kinect
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Geier
Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jakub Gondár
Automatická anotácia kontúr objektov v obraze a vo videu založená na norme MPEG7
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Graf
Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Štefan Grivalský
Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách.
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Grofčík
Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Maroš Hanzel
Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov pomocou senzora Kinect V2.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Yurii Hubar
Spracovanie akustických signálov metódami umelej inteligencie
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Hudec
Analýza a syntéza textúry použitím neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hudec
Automatická segmentácia a sémantický popis scény z RGB-D dát
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Hudec
Vizuálna detekcia osôb v dave s použitím senzora Kinect
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Rastislav Chynoranský
Vizuálne rozpoznávanie objektov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Marek Jakab
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Jakab
Obohatená realita na mobilnom zariadení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Jakab
Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Jakabovič
Zlepšovanie kvality obrazu metódami super-rozlíšenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Janečková
Rozpoznávanie reklamných sekvencií vo video zázname
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Igor Jánoš
Učenie umelých neurónových sietí
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ondrej Jurčák
Automatická vizuálna detekcia osôb inteligentnou kamerou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Kačurik
Meranie nerovností povrchu pomocou senzora Kinect
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kaniansky
Vyhľadávanie obrázkov na základe obsahu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Kaššay
Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kompánek
Registrácia obrazových dát pre získanie fúzovaného obrazu v aplikácii pre medicínske obrazové dáta
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Matej Kompánek
Research of Computer Vision Methods in Medical Applications
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viktor Košťan
Rozpoznávanie zaujatia človeka s použitím sekvenčnej analýzy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kováčik
Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ján Krčmář
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Jakub Kudláč
Analýza pohybovej interakcie používateľa s počítačom s použitím senzora Kinect a webových kamier
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radovan Kuka
Rozpoznávanie gest
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Kuka
Stereo metódy trojrozmernej rekonštrukcie (stereo vision)
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jozef Kukuča
Implementácia OCR pre inteligentnú kameru
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Jozef Kukuča
Obohatená realita v mobilnom zariadení - dodatočné informácie na turistickej mape
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kunka
Rozpoznávanie objektov pomocou lokálnych príznakov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kušnír
Segmentácia objektov v obraze s použitím superpixelov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Laco
Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Miroslav Laco
Výskum metód počítačového videnia pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti.
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Linner
Vizuálna detekcia ohňa a dymu metódami počítačového videnia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Makan
Automatické dopĺňanie chýbajúcej časti trojrozmernej scény
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Samuel Marták
Učené metódy pre digitálne spracovanie signálov s aplikáciami v analýze a syntéze hudby
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Mňačko
Automatické rozpoznávanie poštových známok metódami počítačového videnia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Mocák
Identifikácia kvality obrazu snímok snímaných mobilným zariadením
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Mocák
Segmentácia anatomických orgánov v rádiologických obrazových dátach metódami počítačového videnia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Mrocek
Aplikácia pre rozpoznávanie poštových známok
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Olešová
Generovania mapy vizuálnej nápadnosti
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Olešová
Generovanie mapy vizuálnej nápadnosti za využitia hĺbkovej informácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Pakan
Automatické rozpoznávanie objektov inteligentnou (smart) kamerou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Zuzana Popovcová
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Račev
Počítačové vizuálne rozpoznávanie objektov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ondrej Selecký
Spracovanie medicínskych snímkov magnetickej rezonancie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Selecký
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Slotík
Automatická vizuálna detekcia osôb inteligentnou kamerou
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Sobôtka
Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jozef Staňo
Časovopriestorový model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti v trojdimenzionálnom priestore
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Staňo
Diagnostika a predikcia vývoja Alzheimerovej choroby metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Staňo
Rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Súkeník
Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. František Šefčík
Spracovanie vizuálnych medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Širka
Rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šutarík
Obohatená realita na mobilnom zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šutarík
Použiteľnosť komplexného vizualizačného softvéru pre medicínske účely
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Tibenský
Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľubomíra Trnavská
Počítačové videnie pre spracovanie medicínskych obrazových dát z onkologických vyšetrení
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomíra Trnavská
Spracovanie obrazu a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Uhrin
Segmentácia lézií sklerózy multiplex v radiologických snímkach metódami počítačového videnia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Viskup
Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Viskup
Využitie 3D informácie pri rozpoznávaní ľudskej tváre
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladislav Zálešák
Využitie multiagentových systémov pri segmentácii obrazu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Žalondek
Segmentácia objektov v obraze.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Železňák
Klasifikácia superpixelov za účelom segmentácie a rozpoznávania objektov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Železňák
Optické rozpoznávanie notových záznamov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná