16. 12. 2019  3:47 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Identifikačné číslo: 63121
Univerzitný e-mail: vanda_benesova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Príspevok k detekcii a rozpoznávaniu objektov metódami počítačového videnia
Autor: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Pracovisko: Dekanát FIIT (FIIT)
Oponent 1:prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príspevok k detekcii a rozpoznávaniu objektov metódami počítačového videnia
Abstrakt:Vizuálna detekcia objektov a rozpoznávanie objektov aj naďalej zostáva jednou z najväčších výziev počítačového videnia. Táto práca sumarizuje teoretické základy a najdôležitejšie prístupy používané v metódach vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov. Zároveň tiež približuje súčasný výskum nových metód a to predovšetkým metódy navrhnuté pre určité vybrané aplikačné oblasti. Na začiatku procesu detekcie objektov sa zvyčajne využívajú metódy predspracovania ako je napríklad zníženie šumu alebo vylepšenie obrazu. Kapitola 2 predstavuje najdôležitejšie prístupy využívané pri tomto predspracovaní obrazu: filtráciu v priestorovej oblasti, filtráciu vo frekvenčnej oblasti a metódy morfologického spracovania. Kapitola 3 sa zaoberá základnými prístupmi detekcie a rozpoznávania objektov. Uvádza metódy, ktoré sú založené na popise globálneho vzhľadu objektov ako i metódy, ktoré využívajú lokálny popis objektov pomocou lokálnych deskriptorov. Segmentačné metódy, ktoré sa používajú pri detekcii objektov, sú ďalej uvedené v kapitole 4. V poslednej časti práce (t.j. v kapitolách 5-8) sú popísané vybrané metódy vyvíjané autorkou, ktoré boli navrhnuté pre vybrané aplikačné oblasti. Jedná sa hlavne o morfologické metódy superpixelovej segmentácie, segmentáciu zŕn v mikroskopických snímkoch superzliatiny, detekciu planárnych objektov ako i detekciu a rozpoznávanie 3D objektov a nakoniec predstavuje metódy modelovania vizuálnej výraznosti (angl. saliency) a predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti z egocentrického videa.
Kľúčové slová:počítačové videnie, vizuálna detekcia objektov, vizuálne rozpoznávanie objekov, lokálne deskriptory, predikcia vizuálnej pozornosti

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene