Oct 27, 2020   11:13 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Lučan
Identification number: 63134
University e-mail: martin.lucan [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
 
2647V07  Robotics and Cybernetics D-RK
FEEIT D-RK den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts
     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects          Placements
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Simultaneous localization and mapping on a mobile robot platform
Written by (author):
Ing. Martin Lučan
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je implementácia vybraných SLAM algoritmov na vlastnú hardvérovú platformu v podobe mobilného robota postaveného na podvozku RC modelu. Prestavba pôvodného modelu vyžadovala mnoho hardvérových zmien, samostatná úloha bola tiež voľba vhodných snímačov a výpočtovej jednotky. Simultánna lokalizácia a mapovanie je veľmi aktuálny problém v rámci robotiky, vývojom nových SLAM algoritmov sa zaoberajú popredné výskumné inštitúcie. V práci som implementoval niekoľko bežne používaných prístupov k riešeniu SLAM a porovnal ich charakteristiku v zvolených praktických experimentoch.
Key words:
mobilný robot, mapovanie, lokalizácia, SLAM, ROS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited