Oct 21, 2019   2:00 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Šturdík
Identification number: 6314
University e-mail: qsturdik [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Comparison of security protocols for wireless network security
Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Porovnanie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie bezdrôtovej siete. Sdělovací technika :, 64. p. 25--29.
articles in magazines2016Details
2.Comparison of security protocols of wireless networks
Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Porovnanie zabezpečovacích protokolov bezdrôtovej siete. Sdělovací technika :, 64. p. 28--32.
articles in magazines2016Details
3.Meranie prenosovej rýchlosti a vplyv šifrovania v PLC sieti
Belan, Branislav -- Hossner, Filip -- Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Meranie prenosovej rýchlosti a vplyv šifrovania v PLC sieti. In MUDRÁKOVÁ, T. -- PETRISKA, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2013 [elektronický zdroj]: Zborník vybraných prác, Bratislava, 23. apríl 2013. 1st ed. Bratislava : FEI STU, 2013, p. 442--447. ISBN 978-80-227-3909-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2013Details
4.Monitoring parameters of VoIP communication in PLC network
Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš -- Baroňák, Ivan
Sledovanie parametrov VOIP komunikácie v PLC sieti. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie: Zborník ku konferencii s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, Informatika a Telekomunikácie ELOSYS 2014 elektronický zdroj, 52. p. 52--55.
articles in magazines2014Details
5.New measurement capabilities in data networks using software tools
Belan, Branislav -- Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Nové možnosti měření v datových sítích pomocí softwarových nástrojů. Elektrorevue [elektronický zdroj] :, 18. p. 91--99.
articles in magazines2016Details
6.Proposal for a Method of Protecting Fixed Network Infrastructure with Wireless Access
Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Návrh spôsobu ochrany infraštruktúry pevnej siete s bezdrôtovým prístupom. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie: konferencia ELOSYS, Trenčín, 15.-18.10.2013, 19. p. 255--258.
articles in magazines2013Details
7.The security of wireless connection to the wired network
Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete. Bachelor thesis. Bratislava : FEI STU, 2013. 43 p.
final thesis2013Details
8.Use of PLC technology in broadband network
Hossner, Filip -- Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Využitie technológie PLC v širokopásmovej sieti. In MUDRÁKOVÁ, T. -- PETRISKA, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. ŠVOČ 2014: Zborník vybraných prác 2014, Bratislava, 29. apríl 2014 elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava : FEI STU, 2014, p. 326--330. ISBN 978-80-227-5154-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2014Details
9.Wireless connection security to the wired network
Šturdík, Tomáš -- Orgoň, Miloš
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete. Diploma thesis. 2015. 84 p.
final thesis2015Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.