Jul 6, 2020   1:24 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Šturdík
Identification number: 6314
University e-mail: qsturdik [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The security of wireless connection to the wired network
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
Summary:
Táto práca sa zaoberá možnosťami bezdrôtového pripojenia do pevnej siete a jeho zabezpečenia. Bezdrôtové siete, akými sú Wi-Fi či Bluetooth, patria v súčasnej dobe k často používaným štandardom IEEE . Avšak na druhej strane sa treba zaoberať aj otázkou, ako by mali byť tieto siete zabezpečené proti neoprávnenému prístupu. Úvodná kapitola presne popisuje jednotlivé bezdrôtové siete a možnosti ich zabezpečenia proti neoprávnenému prístupu. Záver prvej kapitoly je potom venovaný charakteristike a bezpečnosti siete IMS. Druhá kapitola charakterizuje ďalšie používané formy ochrany proti neoprávnenému prístupu v bezdrôtových sieťach, akými sú protokoly RADIUS, Diameter a Kerberos. Posledná časť sa venuje návrhu ochrany infraštruktúry siete s bezdrôtovým prístupom, kde sú porovnané vybrané zabezpečovacie protokoly z hľadiska rýchlosti spojenia i objemu prenesených dát a porovnané s nezabezpečenou prevádzkou. Výsledkom je nájdenie optimálneho zabezpečovacieho protokolu pre ochranu infraštruktúry tejto siete.
Key words:
bezpečnosť, bezdrôtové siete, IMS, RADIUS, Diameter, Kerberos

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited