24. 1. 2020  3:20 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Šturdík
Identifikačné číslo: 6314
Univerzitný e-mail: qsturdik [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
Autor: Ing. Tomáš Šturdík
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Oponent:Ing. Ján Hodál
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá možnosťami bezdrôtového pripojenia do pevnej siete a jeho zabezpečenia. Bezdrôtové siete, akými sú Wi-Fi či Bluetooth, patria v súčasnej dobe k často používaným štandardom IEEE . Avšak na druhej strane sa treba zaoberať aj otázkou, ako by mali byť tieto siete zabezpečené proti neoprávnenému prístupu. Úvodná kapitola presne popisuje jednotlivé bezdrôtové siete a možnosti ich zabezpečenia proti neoprávnenému prístupu. Záver prvej kapitoly je potom venovaný charakteristike a bezpečnosti siete IMS. Druhá kapitola charakterizuje ďalšie používané formy ochrany proti neoprávnenému prístupu v bezdrôtových sieťach, akými sú protokoly RADIUS, Diameter a Kerberos. Posledná časť sa venuje návrhu ochrany infraštruktúry siete s bezdrôtovým prístupom, kde sú porovnané vybrané zabezpečovacie protokoly z hľadiska rýchlosti spojenia i objemu prenesených dát a porovnané s nezabezpečenou prevádzkou. Výsledkom je nájdenie optimálneho zabezpečovacieho protokolu pre ochranu infraštruktúry tejto siete.
Kľúčové slová:bezpečnosť, bezdrôtové siete, IMS, RADIUS, Diameter, Kerberos

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene