Jul 11, 2020   9:43 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Šturdík
Identification number: 6314
University e-mail: qsturdik [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

     
     
Final thesis     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Wireless connection security to the wired network
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti bezdrôtového pripojenia do infraštruktúry pevnej siete a nájdeniu vhodného spôsobu ochrany infraštruktúry takejto siete. Venuje sa najmä technológii Wi-Fi, ktorá je jednou z najpoužívanejších spomedzi bezdrôtových technológií. Bezdrôtová komunikácia narastá na popularite, rastú na ňu aj nároky so zvyšujúcimi sa požiadavkami na šírku pásma. Nevyhnutnou súčasťou je aj bezpečnosť, teda zabezpečenie infraštruktúry pevnej siete s bezdrôtovým prístupom. Prvá kapitola sa venuje popisu doteraz známych štandardov, väčšiu pozornosť však sústreďuje na najnovšie štandardy z rodiny IEEE 802.11 -- 802.11ac a 802.11ad Stručne sa venuje aj novým pripravovaným štandardom 802.11ax a 802.11ah. Druhá kapitola sa venuje problematike bezpečnosti siete, kde sú popísané protokoly WEP, WPA a WPA2, ktoré sú vzájomne porovnané a taktiež sa poukazuje na vhodnosť ich nasadenia v domácej alebo podnikovej sieti. Tretia kapitola sa venuje ďalším možnostiam zabezpečenia infraštruktúry pevnej siete s bezdrôtovým prístupom, ktorými sú protokoly súhrne označované ako AAA protokoly -- RADIUS, Diameter s Kerberos. Štvrtá kapitola je venovaná porovnaniu protokolov WEP, WPA a WPA2 z hľadiska bezpečnosti. Na základe vykonaných penetračných testov v prostredí BackTrack 5 R3 je poukázané na slabiny týchto protokolov a ukázané, ako kvalitne dané protokoly chránia sieť. Posledná kapitola sa venuje porovnaniu štandardu 802.11ac s predchádzajúcimi štandardmi 802.11b/g/n z hľadiska dosahovaných prenosových rýchlostí a zároveň sú protokoly WEP, WPA a WPA2 porovnané z hľadiska ich vplyvu na prenosovú rýchlosť.
Key words:
WPA, WEP, 802.11ac, bezpečnosť, WPA2, prenosová rýchlosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited