25. 1. 2020  3:35 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Šturdík
Identifikačné číslo: 6314
Univerzitný e-mail: qsturdik [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
Autor: Ing. Tomáš Šturdík
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Oponent:Ing. Ján Hodál
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti bezdrôtového pripojenia do infraštruktúry pevnej siete a nájdeniu vhodného spôsobu ochrany infraštruktúry takejto siete. Venuje sa najmä technológii Wi-Fi, ktorá je jednou z najpoužívanejších spomedzi bezdrôtových technológií. Bezdrôtová komunikácia narastá na popularite, rastú na ňu aj nároky so zvyšujúcimi sa požiadavkami na šírku pásma. Nevyhnutnou súčasťou je aj bezpečnosť, teda zabezpečenie infraštruktúry pevnej siete s bezdrôtovým prístupom. Prvá kapitola sa venuje popisu doteraz známych štandardov, väčšiu pozornosť však sústreďuje na najnovšie štandardy z rodiny IEEE 802.11 -- 802.11ac a 802.11ad Stručne sa venuje aj novým pripravovaným štandardom 802.11ax a 802.11ah. Druhá kapitola sa venuje problematike bezpečnosti siete, kde sú popísané protokoly WEP, WPA a WPA2, ktoré sú vzájomne porovnané a taktiež sa poukazuje na vhodnosť ich nasadenia v domácej alebo podnikovej sieti. Tretia kapitola sa venuje ďalším možnostiam zabezpečenia infraštruktúry pevnej siete s bezdrôtovým prístupom, ktorými sú protokoly súhrne označované ako AAA protokoly -- RADIUS, Diameter s Kerberos. Štvrtá kapitola je venovaná porovnaniu protokolov WEP, WPA a WPA2 z hľadiska bezpečnosti. Na základe vykonaných penetračných testov v prostredí BackTrack 5 R3 je poukázané na slabiny týchto protokolov a ukázané, ako kvalitne dané protokoly chránia sieť. Posledná kapitola sa venuje porovnaniu štandardu 802.11ac s predchádzajúcimi štandardmi 802.11b/g/n z hľadiska dosahovaných prenosových rýchlostí a zároveň sú protokoly WEP, WPA a WPA2 porovnané z hľadiska ich vplyvu na prenosovú rýchlosť.
Kľúčové slová:WPA, WEP, 802.11ac, bezpečnosť, WPA2, prenosová rýchlosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene