Oct 19, 2020   6:25 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Identification number: 631
University e-mail: maria.zubkova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of the Humane Sciences (FCE)

          
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Babulic, PhD.
Regionálny rozvoj v rámci Európskej únie
September 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dana Barátová, PhD.
Vplyv developerských aktivít na rozvoj územia
April 2014
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Behúlová
Bývanie pre marginalizované skupiny obyvateľstva
May 2007
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Bilková
Stratégia vytvorenia EZÚS v podmienkach SR
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Bilková
Priemet regionálnej politiky EÚ z programového obdobia 2007 – 2013 na konkurencieschopnosť regiónov SR
May 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Bohunická
Ekonomický a územný rozvoj v Slovenskej republike
May 2008Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Čaňo
Investičné stimuly verzus priemyselné parky
May 2007
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Daniš
Ekonomické aspekty v kontexte Smart City
May 2017
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radovan Dobrovič, PhD.
Networking stakeholderov v oblasti životného prostredia
July 2017Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): JUDr. Ondrej Gajniak
Právny a ekonomicky rámec " Smart Cities"
May 2021Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Greculová
Vzájomné súvislosti vývoja ekonomiky a stavebníctva SR
May 2010
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Tomáš Gulač
Financovanie bývania vo vybranej krajine EÚ
January 2007Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Hanová
Nástroje na podporu verejného nájomného sektoru
May 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Nina Hanová
State-supported investments vs. the publiccontract sector
May 2021
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Nina Hanová
Štátom podporované investície vs. verejný nájomný sektor
June 2021
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Silvia Hícová, PhD.
Komplexná obnova mestských štvrtí a súvisiace aspekty
December 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Hícová, PhD.
Obnova a rozvoj mestských štvrtí
May 2007
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Chynoradský
Vývoj národného hospodárstva v SR a bytový sektor
May 2009
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Július Ivanička
Sociálne bývanie v širších ekonomických súvislostiach
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Janoško
Prenájom komerčných nehnuteľností
May 2009
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Janka Jelemenská, PhD.
Územné a ekonomické predpoklady regionálneho rozvoja-aplikované na príklade Bratislavského samosprávneho kraja
March 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Jónášová
Územné a ekonomické predpoklady rozvoja SR
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Kamila Kapustová
Orientácia slovenskej ekonomiky smerom k znalostnej
August 2013Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kerestúr
Európske zoskupenie územnej spolupráce
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Daniel Kováč
Determinanty umiestnenia priamych zahraničných investícií vo vedomostne založenej spoločnosti
May 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Kováčová
Rizikový kapitál - významná súčasť financovania podnikateľských aktivít
May 2011Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ligač
Bytová politika vo vybranej krajine Európy
May 2011
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Liška
Sociálno-ekonomický rozvoj obce
May 2010Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Lovecká
Vývoj ekonomiky a jej dopad na financovanie nehnuteľností v SR
May 2010Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Malenková, PhD.
Správa rezidenčných a komerčných nehnuteľností
May 2009Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Manca
Vplyv vývojových trendov ekonomiky na bytovú politiku v SR
May 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Masár
Ekonomický a sociálny rámec bývania na Slovensku - komparácia s vybranými krajinami EÚ
July 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Irena Meszárošová
Sprievodca právami a povinnosťami obyvateľov bytových domov
May 2008
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Molnárová
Sociálny rozmer bývania a jeho riešenie v meste Nitra
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marcela Mrvová, PhD.
Uplatnenie facility managementu pri riadení administratívnych budov
September 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Orosiová, PhD.
Transfer znalostí z univerzity do praxe
June 2012Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Mgr. Peter Otrubčák
Marketingové stratégie a ich úloha v rozvoji územia so zameraním na cestovný ruch
July 2017
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Pometlo
Ekonomické a finančné aspekty obnovy brownfields
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Sedláček
Inovačné aktivity a ich vplyv na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
July 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Mgr. Lucia Stredná
Implementácia znalostnej ekonomiky do praxe
June 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Škodová
Vplyv globalizácie na stavebníctvo
May 2009
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Štóra
Kvalita bytového fondu v európskom kontexte
May 2007
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Tamara Timárová
Ekonomický a sociálny rámec bývania na Slovensku - komparácia s vybranými krajinami EÚ
July 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Tlačíková
Úloha miestnej samosprávy v sociálnom bývaní
May 2010
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Anna Tropeková, PhD.
Projektové financovanie nehnuteľností v developerskom procese: Financovanie nájomného bývania zo súkromných zdrojov
June 2012
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Tvaroška
Sociálne bývanie v kontexte Smart City
May 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ingrida Vajsábelová
Štátom podporovaná investícia a jej dopady na rozvoj dotknutého územia
May 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Eva Vlková
Ekonomický a sociálny rámec bývania na Slovensku - komparácia s vybranými krajinami EÚ
July 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress