23. 10. 2019  23:49 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Identifikační číslo: 631
Univerzitní e-mail: zubkova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Martin Babulic, PhD.
Regionálny rozvoj v rámci Európskej únie
září 2011Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Dana Barátová, PhD.
Vplyv developerských aktivít na rozvoj územia
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Behúlová
Bývanie pre marginalizované skupiny obyvateľstva
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Bilková
Stratégia vytvorenia EZÚS v podmienkach SR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Bilková
Priemet regionálnej politiky EÚ z programového obdobia 2007 – 2013 na konkurencieschopnosť regiónov SR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Bohunická
Ekonomický a územný rozvoj v Slovenskej republike
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Čaňo
Investičné stimuly verzus priemyselné parky
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Daniš
Ekonomické aspekty v kontexte Smart City
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Radovan Dobrovič, PhD.
Networking stakeholderov v oblasti životného prostredia
červenec 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: JUDr. Ondrej Gajniak
Právny a ekonomicky rámec " Smart Cities"
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Greculová
Vzájomné súvislosti vývoja ekonomiky a stavebníctva SR
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Tomáš Gulač
Financovanie bývania vo vybranej krajine EÚ
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nina Hanová
Nástroje na podporu verejného nájomného sektoru
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Nina Hanová
Štátom podporované investície vs. verejný nájomný sektor
červen 2021Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Silvia Hícová, PhD.
Komplexná obnova mestských štvrtí a súvisiace aspekty
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvia Hícová, PhD.
Obnova a rozvoj mestských štvrtí
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Chynoradský
Vývoj národného hospodárstva v SR a bytový sektor
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Július Ivanička
Sociálne bývanie v širších ekonomických súvislostiach
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Janoško
Prenájom komerčných nehnuteľností
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Janka Jelemenská, PhD.
Územné a ekonomické predpoklady regionálneho rozvoja-aplikované na príklade Bratislavského samosprávneho kraja
březen 2014Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvia Jónášová
Územné a ekonomické predpoklady rozvoja SR
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Kamila Kapustová
Orientácia slovenskej ekonomiky smerom k znalostnej
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Kerestúr
Európske zoskupenie územnej spolupráce
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Daniel Kováč
Determinanty umiestnenia priamych zahraničných investícií vo vedomostne založenej spoločnosti
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Kováčová
Rizikový kapitál - významná súčasť financovania podnikateľských aktivít
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Ligač
Bytová politika vo vybranej krajine Európy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Liška
Sociálno-ekonomický rozvoj obce
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Lovecká
Vývoj ekonomiky a jej dopad na financovanie nehnuteľností v SR
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Malenková, PhD.
Správa rezidenčných a komerčných nehnuteľností
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Manca
Vplyv vývojových trendov ekonomiky na bytovú politiku v SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Masár
Ekonomický a sociálny rámec bývania na Slovensku - komparácia s vybranými krajinami EÚ
červenec 2017Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Irena Meszárošová
Sprievodca právami a povinnosťami obyvateľov bytových domov
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Molnárová
Sociálny rozmer bývania a jeho riešenie v meste Nitra
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marcela Mrvová, PhD.
Uplatnenie facility managementu pri riadení administratívnych budov
září 2011Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Katarína Orosiová, PhD.
Transfer znalostí z univerzity do praxe
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Peter Otrubčák
Marketingové stratégie a ich úloha v rozvoji územia so zameraním na cestovný ruch
červenec 2017Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Pometlo
Ekonomické a finančné aspekty obnovy brownfields
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Sedláček
Inovačné aktivity a ich vplyv na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
červenec 2017Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Lucia Stredná
Implementácia znalostnej ekonomiky do praxe
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Škodová
Vplyv globalizácie na stavebníctvo
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Štóra
Kvalita bytového fondu v európskom kontexte
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Tamara Timárová
Ekonomický a sociálny rámec bývania na Slovensku - komparácia s vybranými krajinami EÚ
červenec 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Tlačíková
Úloha miestnej samosprávy v sociálnom bývaní
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Anna Tropeková, PhD.
Projektové financovanie nehnuteľností v developerskom procese: Financovanie nájomného bývania zo súkromných zdrojov
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Tvaroška
Sociálne bývanie v kontexte Smart City
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ingrida Vajsábelová
Štátom podporovaná investícia a jej dopady na rozvoj dotknutého územia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Eva Vlková
Ekonomický a sociálny rámec bývania na Slovensku - komparácia s vybranými krajinami EÚ
červenec 2017Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována