Apr 1, 2020   4:48 a.m. Hugo
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Štecák
Identification number: 63368
University e-mail: robert.stecak [at] stuba.sk
 
3644V02  Theory and Structures of Civil Engineering Works D-TKeIS4
FCE D-TKeIS4 den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling and static analysis of telecommunications pole
Written by (author): Ing. Róbert Štecák
Department: Department of Structural Mechanics (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Prekop, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Véghová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a statická analýza telekomunikačného stožiara
Summary:Témou bakalárskej práce bolo modelovanie a statická analýza telekomunikačného stožiara. Boli namodelované dva varianty stožiara. Jeden posudzovaná a druhý navrhnutý. Na začiatku sme sa venovali teoretickej časti okolo výpočtu jednotlivých zaťažení. Konkrétne snehom, vetrom, námrazou a vlastnou tiažou. Väčšina výpočtov bola braná z normy STN EN 1993-3-1 podľa Eurokódu 3.Následne sme sa venovali podrobnému opisu oboch objektov, určení jednotlivých prierezových charakteristík a výpočtom jednotlivých hodnôt zaťažení. Všetky zaťaženia vo všetkých nepriaznivých kombináciách boli namodelované do jednotlivých kombinačných stavov. Nakoniec sme sa venovali posudku oboch objektov, analýze deformácií prútov. Po tejto analýze, a zhodnotení všetkých výpočtov sme určili, ktorý variant bol vhodnejší, ekonomickejší, a najdôležitejšie, ktorý model vyhovel posúdeniu podľa Eurokódu 3. Ten je určený na navrhovanie oceľových konštrukcií.
Key words:model, analýza, Eurokód

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited