22. 9. 2019  5:47 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Identifikačné číslo: 6343
Univerzitný e-mail: miroslav_panik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modelovanie zásob vo vybranom podniku
Autor: Bc. Rebeka Križanová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Oponent:Ing. Marek Oštrom, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie zásob vo vybranom podniku
Abstrakt:Riadenie zásob predstavuje jednu z najdôležitejších aktivít spoločnosti, ktoré vo veľkej miere ovplyvňuje viacero podnikových funkcií. Optimálne nastavená úroveň zásob má významný ekonomický dopad na podnik. Práve preto je táto bakalárska práca zameraná na vytvorenie návrhov pre zefektívnenie stratégie zásobovania v spoločnosti Smurfit Kappa Obaly a.s so sídlom v Štúrove. Práca prezentuje charakteristiku vybranej spoločnosti, analýzu súčasného stavu riadenia zásob a porovnanie vybraných položiek s ich optimálnym stavom. V závere sú obsiahnuté výsledky a samotné odporúčanie pre vybranú spoločnosť.
Kľúčové slová:zásoby, riadenie zásob, optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene