26. 10. 2020  12:16 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identifikačné číslo: 635
Univerzitný e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     
     
Výučba
     
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Baláž
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Olšava vo Veletinach.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Baranová
Úprava Trstianky v intraviláne obce Trsťany.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Beláková
Revitalizácia Čiernej vody pri obci Chorvátsky Grob.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Benko
Posúdenie protipovodňovej ochrany obce Biely Potok a vyhodnotenie morfologických charakteristík toku Revúca
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Benková
Úprava toku Nitra v Opatovciach
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Blažičková
Návrh revitalizácie koryta toku Malina a priľahlého územia.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Bors
Úprava Domanižanky v intraviláne obce Prečín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Branický
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Hron.
jún 2006
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marian Dobranský
Návrh revitalizácie potoka Zolná v Lieskovci pri Zvolene.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Denisa Dujsíková
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Rimava v Hrachove-Rimavská Sobota.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Gériková
Revitalizácia Váhu v úseku Púchov - Nosice.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Hayden
Revitalizácia Ľuborčianskeho a Závadskeho potoka v intraviláne obce Nemšová.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jozef Hnitka
Návrh revitalizácie Ovsištského ramena na Dunaji a priľahlého územia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Hnitka
Posúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v Bratislave
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Homola
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Vlára
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Horváth
Návrh revitalizácie Stankovského potoka v Čiernom pri Čadci.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marián Chudivány
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Jablonka vo Višňovom.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Viliam Kasič
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Hron v Čate.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Králik
Rekreačné využitie okolia Podhradského potoka v Košeckom Podhradí.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Magyarová
Analýza a návrh protipovodňovej ochrany obce Moravské Lieskové
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Ing. Peter Maliarik
Stabilizácia koryta Handlovky v Handlovej.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Mrva
Úprava toku Slaná
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Stoklasa
Úprava Belej nad Liptovským Hrádkom.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Šajermanová
Revitalizácia koryta toku a priľahlého územia v okolí bývalého vodného mlyna.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Šimončič
Vyhodnotenie abiotických charakteristík toku Hron v Čate
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Šteffek
Stabilizácia koryta toku Belá koncentračnými stavbami
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Vyhodnotenie kvality akvatického habitu referenčního úseku toku Nitra v Koši
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Tóthová
Úprava rieky Žitava v intraviláne obce Obyce.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Viktória Tyukosová
Prognóza vývoja vegetácie lužných lesov
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Tomáš Vagovič
Posúdenie povodňovej ohrozenosti územia obce Opatovce nad Nitrou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Vlček
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Oskava pod Loučkou.
júl 2008
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Vráblik
Analýza protipovodňovej ochrany obce Malá Hradná.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná