Jul 14, 2020   9:39 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identification number: 635
University e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

     
          
     
Projects
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of restoration of Zolná creek in the cadastral area of Lieskovec near Zvolen
Written by (author):
Department:
Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh revitalizácie potoka Zolná v Lieskovci pri Zvolene.
Summary:
Diplomová práca sa zoberá štúdiou revitalizácie a rekreačného využitia okolia potoka Zolná v katastri Lieskovca pri Zvolene. Ako podklad k návrhu som vypočítal súčasnú kapacitu koryta a vykreslil zátopové čiary pri rôznych prietokoch. Kapacita nie je dostatočná a k lokálnemu vybreženiu dochádza už pri prietoku Q5, ktorý však ohrozuje poľnohospodársku pôdu a malú lokalitu inravilánu. K priamemu ohrozeniu väčšej časti intravilánu dochádza až pri prietoku Q10. Pri návrhu lokálnych úprav som rešpektoval trasu koryta z historických podkladov zo starých mapovaní, ktorá sa do značnej miery kryje so súčasnou trasou.
Key words:
revitalizácia, kapacita koryta, zátopové čiary

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited