Jul 14, 2020   8:57 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identification number: 635
University e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts          Lesson
     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Design of revitalization of Stankovský potok
Written by (author):
Ing. Maroš Horváth
Department:
Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh revitalizácie Stankovského potoka v Čiernom pri Čadci.
Summary:
Úlohou mojej práce je úprava vodného toku Stankovský potok v obci Čierne pri Čadci za účelom zvýšenia ochrany obyvateľov a ich majetkov, nakoľko vodný tok sa z veľkej časti nachádza v intraviláne obce v tesnej blízkosti cestnej komunikácie, kde má erozívne účinky laterálnych častí toku a v blízkej budúcnosti môže dôjsť k podmytiu a narušeniu stability vozovky. Na toku sú čiastočne vybudované opevnenia brehov, z väčšej časti však nesprávne a pôsobením času a samotnej vody v toku už nespĺňajú pôvodnú funkciu, preto ich treba nahradiť, resp. zrekonštruovať. Z výpočtu kapacity koryta, ktorý prebehol v programe HydroCheck som zistil, že koryto bezpečne odvedie aj prietok Q100, preto tu nie je potrebné navrhnúť protipovodňovú ochranu. Ďalšou úlohou je zvýšenie hladiny pri objektoch na toku, ktoré si to vyžadujú, nakoľko je to potrebné kvôli migračnej priepustnosti. Pretože Stankovský potok neposkytuje pre ryby veľa možností na úkryt, treba tu navrhnúť opatrenie pre zlepšenie životných podmienok potočnej fauny.
Key words:
Revitalizácia tokov, Protipovodňová ochrana, Hydrocheck

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited