Jul 14, 2020   7:51 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identification number: 635
University e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Graduate          Final thesis
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stabilization of the riverbed Handlovka in Handlova.
Written by (author):
Ing. arch. Ing. Peter Maliarik
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stabilizácia koryta Handlovky v Handlovej.
Summary:
V diplomovej práci sa zaoberám štúdiou revitalizácie Handlovky v katastri Handlovej. Na navrhnutie správneho riešenia revitalizácie je potrebné vypočítať súčasnú kapacitu koryta a určiť negatíva, ktoré ovplyvňujú kvalitu toku a jeho okolia. Cieľom pri návrhu revitalizácie je odstrániť tieto negatíva a zachovať prírodný charakter koryta. Najväčším negatívom vo vybranom úseku je veľký pozdĺžny sklon, ktorý spôsobuje eróziu päty svahu a následný zosuv svahu do koryta. Nedostatočnou kapacitou koryta je ohrozený iba jeden rodinný dom.
Key words:
Handlovka, revitalizácia, stabilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited