Jul 14, 2020   8:29 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identification number: 635
University e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Regulation of river Slaná
Written by (author):
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Opponent:
Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Úprava toku Slaná
Summary:
SÚHRN Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť úpravu toku Slaná v intraviláne obce Brzotín. V zadanom úseku má na jar a na jeseň koryto toku Slaná nedostatočnú prietokovú kapacitu, dochádza k častému zaplavovaniu súkromných pozemkov a nehnuteľností. Trasa úpravy toku blízkej prírodným podmienkam maximálne využíva súčasný stav vinutia Slaná pri minimalizácii záberov nových plôch hlavne preto, aby biota toku po úprave bola čo najmenej ovplyvnená. Koryto v celom úseku je dimenzované na prevedenie Q1 = 42 m3s-1. V oblastiach, kde je riziko zaplavenia intravilánu, som navrhol ochranné hrádze dimenzované na storočný prietok Q100 = 162 m3s-1 Jestvujúce dno je navrhnuté tak, aby sa aj pri minimálnych prietokoch zachovala dostatočná hĺbka vody.
Key words:upravené koryto toku, hrádza, úprava toku

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited