Jul 14, 2020   8:03 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identification number: 635
University e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson          
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis and proposal of flood protection in Village Moravské Lieskové
Written by (author):
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza a návrh protipovodňovej ochrany obce Moravské Lieskové
Summary:
Povodne sa vyskytujú iba počas krátkeho časového obdobia, avšak ich škody môžu byť závažné. Práca sa zaoberá analýzou a následne vhodným návrhom na zníženie povodňových škôd v obci Moravské Lieskové. Moravské Lieskové situované v okrese Nové Mesto nad Váhom sa nachádza v nadmorskej výške 250 m n. m. Na začiatku návrhu bolo potrebné posúdiť súčasnú kapacitu pôvodného koryta toku Klanečnica. Klanečnica, nachádzajúca sa v katastri obce Moravské Lieskové, patrí do povodia rieky Váh a má dĺžku 25 km. Celková dĺžka záujmovej trasy je 1957m. Na dosiahnutie cieľov bol tok posúdený ustáleným nerovnomerným prúdením metódou po úsekoch. Na základe výsledkov boli navrhnuté opatrenia na zvýšenie protipovodňovej ochrany a tak isto aj stabilizáciu pôvodného koryta. Návrh bol realizovaný tak, aby predovšetkým zabezpečil ochranu obce pred veľkými vodami a minimálne ohrozil biotu v toku.
Key words:
protipovodňová ochrana, Klanečnica, umelý kanál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited