Jun 27, 2019   4:07 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Víglaš
Identification number: 63619
University e-mail: jan.viglas [at] stuba.sk
 
1410V00  Biochemistry D-BICH
FCFT D-BICH den [year 1]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
1st year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Comparison of the peptaibiotics production by Trichoderma sp.
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Porovnanie produkcie peptaibiotík zástupcami Trichoderma sp. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 101--108. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Charakterizácia izolátu Trichoderma spp. získaného z environmentu
Olejníková, Petra -- Víglaš, Ján
Charakterizácia izolátu Trichoderma spp. získaného z environmentu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 105. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3.IAA synthesis in filamentous fungi and yeast
Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Víglaš, Ján -- Kryštofová, Svetlana -- Olejníková, Petra
Syntéza IAA vo vláknitých hubách a kvasinkách. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 38. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
4.Plant alkaloids – inspiration for synthesis of bioactive molecules
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Possibilities of lookong for antifungal compounds of new generation
Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Jelínková, Lenka -- Olejníková, Petra
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 46. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Secondary metabolism of filamentous fungus Trichoderma sp.
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Sekundárny metabolizmus vláknitých húb Trichoderma sp. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
7.Sekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma
Víglaš, Ján
Sekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 2017, p. 126--127. ISBN 978-80-89579-77-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
8.Study of secondary metabolites of Trichoderma viride F742 and their role in antibiosis
Pagáč, Tomáš -- Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Olejníková, Petra
Štúdium sekundárnych metabolitov Trichoderma viride F742 a ich úloha v antibióze. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 28. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
9.Synergia vs. monoterapia
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Víglaš, Ján -- Pfeiferová, Barbora -- Šoltys, Katarína -- Bujdáková, Helena -- Černáková, Lucia -- Olejníková, Petra
Synergy Over Monotherapy. Current Microbiology, 76. p. 673--677.
articles in magazines2019Details
10.The Secondary Metabolism of Trichoderma sp.
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Sekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma. Bachelor thesis. 2016.
final thesis2016Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.