Mar 28, 2020   7:00 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Noemi Belišová
Identification number: 63634
University e-mail: noemi.belisova [at] stuba.sk
 
2895V00  Environmental Chemistry and Technology D-CHZPR
FCFT D-CHZPR den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Placements     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Hospital wastewaters treatment: Fenton reaction vs. BDDE vs. ferrate(VI)
Mackuľak, Tomáš -- Grabic, Roman -- Špalková, Viera -- Belišová, Noemi -- Škulcová, Andrea -- Slavík, Ondřej -- Horký, Pavel -- Gál, Miroslav -- Filip, Jan -- Híveš, Ján -- Vojs, Marian -- Vojs Staňová, Andrea -- Medveďová, Alžbeta -- Marton, Marián -- Bírošová, Lucia
Hospital wastewaters treatment: Fenton reaction vs. BDDE vs. ferrate(VI). Environmental science and pollution research, 26. p. 31812--31821.
articles in magazines2019Details
2.Identifikácia a analýza mikroplastov z vodného prostredia
Škulcová, Andrea -- Grenčíková, Anna -- Belišová, Noemi -- Bondarev, Dmitrij -- Horký, Pavel -- Mackuľak, Tomáš
Identification and Analysis of Microplastics from Aqueous Media. Chemické listy, 113. p. 589--596.
articles in magazines2019Details
3.Liečivá a drogy - environmentálny problém?
Mackuľak, Tomáš -- Škulcová, Andrea -- Belišová, Noemi -- Horáková, Ivana -- Žabka, Dušan -- Semerád, Milan -- Vojs Staňová, Andrea -- Brandeburová, Paula
Medicines and Drugs: an Environmental Problem?. Chemické listy, 113. p. 654--661.
articles in magazines2019Details
4.Microplastics – what to do with them?
Kučera, Jozef -- Belišová, Noemi -- Žabka, Dušan -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty – čo s nimi?. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, p. 272--276. ISBN 978-80-89740-23-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Microplastics and micropollutants
Grenčíková, Anna -- Belišová, Noemi -- Kučera, Jozef -- Škulcová, Andrea -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty a mikropolutanty. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, p. 265--271. ISBN 978-80-89740-23-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Mikroplasty – problém súčasnosti ?
Kuchár, Marián -- Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš -- Žabka, Dušan
Mikroplasty – problém súčasnosti ?. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, p. 445--446. ISBN 978-80-8208-015-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.The impact of microplastics on the presence of pharamaceuticals and drugs in wastewater
Belišová, Noemi -- Kožárová, Bibiána -- Kučera, Jozef -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv mikroplastov na výskyt liečiv a drog v odpadových vodách. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, p. 232--240.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Výskyt mikroplastov v odpadovej vode z pracieho procesu
Belišová, Noemi -- Kučera, Jozef -- Bachratá, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš
Occurrence of Microplastics during Washing Processes. In 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha. Praha,: University of Chemistry and Technology, 2019, p. 1--2. ISBN 978-80-7592-054-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.