16. 10. 2019  14:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Branislav Šulgan
Identifikačné číslo: 64049
Univerzitný e-mail: branislav.sulgan [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠULGAN, B. -- GRACZOVÁ, E. Separácia terc-butylalkoholu z vodného roztoku použitím imidazóliových iónových kvapalín. Bakalárska práca. 2016.

Originálny názov: Separácia terc-butylalkoholu z vodného roztoku použitím imidazóliových iónových kvapalín
Anglický názov: Separation of Tert-butyl Alcohol from Aqueous Solution Using Imidazolium-based Ionic Liquids
Český názov:
Autor: Ing. Branislav Šulgan
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2016
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: terc-butylalkohol, regenerácia iónovej kvapaliny, návrhový výpočet kolóny, ionic liquids, azeotropic system, extractive distillation (rectification), extrakčná rektifikácia, spotreba tepla, heat consumption, iónové kvapaliny, regeneration of ionic liquid, design calculation of column, azeotropický systém
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Šulgan
Posledná zmena: 16.07.2016 22:24 (Import dát z knižnice)