19. 6. 2019  1:38 Alfréd
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Branislav Šulgan
Identifikační číslo: 64049
Univerzitní e-mail: branislav.sulgan [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI pres [roč 1]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠULGAN, B. Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, s. 285--286. ISBN 978-80-227-4628-1.

Originální název: Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov
Anglický název:
Autor: Ing. Branislav Šulgan (100%)
Pracoviště: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016
Podnázev:
Od strany: 285
Do strany: 286
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2016
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Šulgan
Poslední změna: 21. 01. 2017, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. ISBN 978-80-227-4628-1.

Originální název: Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016
Anglický název:
Český název:
Editor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (20%)
Ing. Michal Horňáček, PhD. (20%)
Ing. Juraj Oravec, PhD. (60%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4628-1
Nakladatel: Nakladateľstvo STU
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2016
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2016
Rok odeslání:
Poslední změna: 29. 10. 2018, 09:44 (Import dat z knihovny)