20. 6. 2019  21:09 Valéria
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Branislav Šulgan
Identifikačné číslo: 64049
Univerzitný e-mail: branislav.sulgan [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI den [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠULGAN, B. Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, s. 285--286. ISBN 978-80-227-4628-1.

Originálny názov: Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov
Anglický názov:
Autor: Ing. Branislav Šulgan (100%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016
Podnázov:
Od strany: 285
Do strany: 286
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Šulgan
Posledná zmena: 21. 01. 2017, 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. ISBN 978-80-227-4628-1.

Originálny názov: Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (20%)
Ing. Michal Horňáček, PhD. (20%)
Ing. Juraj Oravec, PhD. (60%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4628-1
Vydavateľ: Nakladateľstvo STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2016
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29. 10. 2018, 09:44 (Import dát z knižnice)