13. 7. 2020  16:28 Margita
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Identifikačné číslo: 64069
Univerzitný e-mail: qsulova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     
Výučba     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Borovská
Efekt inhibície N-glykozylácie proteínov na P-glykoproteín pozitívne a negatívne leukemické bunky.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Borovská
Porovnanie zmien v zložení povrchových sacharidov v leukemických bunkách senzitívnych a rezistentných na liečivá.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Mgr. Tatiana Bubenčíková, PhD.
Zmeny v bunečných pochodoch spojené s nad expresiou transportéra farmák plazmatickej membrány-P-glykoproteínu v leukemických bunkách
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je odovzdaná
DizP
Autor: Mgr. Martin Cagala
Adaptácia myších leukemických buniek L1210 na stresory ER a ich charakterizácia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Lenka Gibalová, PhD.
Vplyv expresie P-glykoproteínu na zloženie povrchových sacharidov a apoptickú odpoveď v bunkách L1210
október 2009
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Milan Hano, PhD.
Vlpyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na expresiu a funkciu P-glykoproteínu v leukemických bunkách.
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Milan Hano, PhD.
Zmeny v odpovedi na stresory endoplazmatického retikula indukované expresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karolína Kadlečíková
Príprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolávajúce stres endoplazmatického retikula
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karolína Kadlečíková
Rozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Jana Kubíčková, PhD.
Zvýšenie efektu fotodynamickej terapie na ovariálne nádorové bunky izotiokyaná
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Lucia Pavlíková, PhD.
Efekt tunikamycínu na glykozylačný status proteínov a stres endoplazmatického retikula v leukemických bunkách vo vzťahu k expresii P-glykoproteínu.
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Možnosť zapojenia regulačných dráh jadrových receptorov pre retinoidy a vápnikových iónov v regulácii expresie a aktivity P-glykoproteínu
október 2009
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Kristína Šimoničová
Mechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využivanú pri hemato-onkologických ochoreniach
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná