20. 10. 2020  2:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Identifikačné číslo: 640
Univerzitný e-mail: jozef.siran [at] stuba.sk
 
 

     Výučba
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Mgr. Martin Bachratý
Algebraická teória symetrických máp a grafov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Čavarga
Modeling of Fluid Flow Past Solid Objects via Complex Analysis
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Fratrič
Generovanie eliptických kriviek s predpísanými vlastnosťami nad konečnými poľami
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Katarína Hriňáková, PhD.
Regular maps on linear fractional groups
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Veronika Hucíková, PhD.
Regular maps and map operators
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Kurajová
Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc Fourierovou metódou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Mesiar
Porovnanie modelov tlmených kmitov kruhovej membrány.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Mgr. Marián Olejár
Algebraické metódy v probléme stupňa a priemeru
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erika Szelleová
Evaluation of parameters of elliptic curves over fields of prime power order
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Veľké vrcholovo-tranzitívne a cayleyovské grafy a digrafy daného stupňa a priemeru
marec 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná