Oct 23, 2019   1:39 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Lóderer
Identification number: 64391
University e-mail: marek_loderer [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
2533V05  Intelligent Information Systems D-IIS
FIIT D-IIS den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:ELECTRIC LOAD FORECAST INCLUDING EXTERNAL FACTORS
Written by (author): Bc. Martin Cvíčela
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Marek Lóderer
Opponent:Ing. Petra Vrablecová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predikcia spotreby elektrickej energie so zahrnutím externých faktorov
Summary:Elektrická energia je v dnešnom svete veľmi dôležitá. Energiu nevieme skladovať, takže je veľmi dôležité dopredu vedieť, aká bude spotreba v budúcnosti. Zlá predikcia spotreby energie môže spôsobiť veľké finančné straty na strane výrobcov ale aj odberateľov. Na spotrebu elektrickej energie vplýva množstvo faktorov. Jedným z hlavných faktorov jepočasie. Máme k dispozícií historické dáta spotreby elektrickej energie nameranej na Slovensku pomocou inteligentných meračov ako aj dáta o počasí. V práci sa pokúsime nájsť korelácie medzi spotrebou a počasím a pomocou regresie založenej na podporných vektoroch budeme predikovať spotrebu na nasledujúcich 24 hodín dopredu. Budeme musieť počítať so špeciálnymi prípadmi ako sú napríklad dni pracovného pokoja. Výpočty sa budú vykonávať v prostredí jazyka R.
Key words:Spotreba elektrickej energie, Support vector regression, Predikcia, Externé faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited