18. 11. 2019  0:23 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Lóderer
Identifikační číslo: 64391
Univerzitní e-mail: marek_loderer [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
2533V05  inteligentné informačné systémy D-IIS
FIIT D-IIS pres [přerušeno]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
studium přerušeno

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Predikcia spotreby elektrickej energie s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov
Autor: Ing. Peter Halaš
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Marek Lóderer
Oponent:Ing. Petra Vrablecová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Predikcia spotreby elektrickej energie s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov
Abstrakt:Predikcia spotreby elektrickej energie je veľmi skúmanou oblasťou. Zavedením inteligentných meračov, ktoré sú súčasťou inteligentného meracieho systému, sa otvoril prístup k údajom o spotrebe elektrickej energie. Tieto dáta otvárajú možnosť aplikovať rôzne predikčné modely s cieľom znížiť chybu predikcie. Na energetickom trhu sa nachádza niekoľko účastníkov. Pričom nižšia chyba predikcie dokáže znížiť náklady dodávateľov. Dodávatelia musia odhadnúť množstvo elektrickej energie, ktoré spotrebujú ich zákazníci. Klasickým prístupom k takémuto problému je vybratie jedného predikčného modelu a jeho následné trénovanie a predpovedanie budúcej spotreby. Tento prístup sa ukazuje ako nepostačujúci. Problémom je, že žiadny z modelov nie je dostatočne robustný na to, aby presne odhadol priebeh časového radu. Učenie súborom metód sa pokúša vytvoriť čo najlepšiu predikciu aplikovaním viacerých modelov. Učenie súborom metód sa skladá z troch krokov. V tejto práci sme sa zamerali najmä na posledný krok, v ktorom sa kombinujú predikcie viacerých modelov. Na problém kombinácie aplikujeme rojovo inteligentné algoritmy, ktoré sú určené aj na takýto typ problému. Cieľom práce je porovnať presnosť predikcie učenia súborom metód, pri aplikácii klasických prístupov, v procese kombinácie predikčných modelov, oproti použitiu rojovo inteligentných algoritmov. Porovnanie bude vykonané experimentom na troch dátových vzorkách pochádzajúcich zo zahraničia.
Klíčová slova:učenie súborom metód, rojovo inšpirované algoritmy, energetika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně