21. 2. 2020  11:39 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Lóderer
Identifikačné číslo: 64391
Univerzitný e-mail: marek_loderer [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
2533V05  inteligentné informačné systémy D-IIS
FIIT D-IIS den [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
štúdium prerušené

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Predikcia spotreby elektrickej energie s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov
Autor: Ing. Peter Halaš
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Marek Lóderer
Oponent:Ing. Petra Vrablecová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Predikcia spotreby elektrickej energie s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov
Abstrakt:Predikcia spotreby elektrickej energie je veľmi skúmanou oblasťou. Zavedením inteligentných meračov, ktoré sú súčasťou inteligentného meracieho systému, sa otvoril prístup k údajom o spotrebe elektrickej energie. Tieto dáta otvárajú možnosť aplikovať rôzne predikčné modely s cieľom znížiť chybu predikcie. Na energetickom trhu sa nachádza niekoľko účastníkov. Pričom nižšia chyba predikcie dokáže znížiť náklady dodávateľov. Dodávatelia musia odhadnúť množstvo elektrickej energie, ktoré spotrebujú ich zákazníci. Klasickým prístupom k takémuto problému je vybratie jedného predikčného modelu a jeho následné trénovanie a predpovedanie budúcej spotreby. Tento prístup sa ukazuje ako nepostačujúci. Problémom je, že žiadny z modelov nie je dostatočne robustný na to, aby presne odhadol priebeh časového radu. Učenie súborom metód sa pokúša vytvoriť čo najlepšiu predikciu aplikovaním viacerých modelov. Učenie súborom metód sa skladá z troch krokov. V tejto práci sme sa zamerali najmä na posledný krok, v ktorom sa kombinujú predikcie viacerých modelov. Na problém kombinácie aplikujeme rojovo inteligentné algoritmy, ktoré sú určené aj na takýto typ problému. Cieľom práce je porovnať presnosť predikcie učenia súborom metód, pri aplikácii klasických prístupov, v procese kombinácie predikčných modelov, oproti použitiu rojovo inteligentných algoritmov. Porovnanie bude vykonané experimentom na troch dátových vzorkách pochádzajúcich zo zahraničia.
Kľúčové slová:učenie súborom metód, rojovo inšpirované algoritmy, energetika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene