Oct 21, 2019   3:26 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Lóderer
Identification number: 64391
University e-mail: marek_loderer [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
2533V05  Intelligent Information Systems D-IIS
FIIT D-IIS den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Prediction of electricity consumption by ensemble learning
Written by (author): Ing. Marek Matula
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Marek Lóderer
Opponent:Ing. Petra Vrablecová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predikcia spotreby elektrickej energie pomocou učenia súborom metód
Summary:Táto diplomová práca sa zameriava na použitie učenia súborom metód. Cieľom učenia súborom metód je zlepšenie presnosti predikcií. Súčasná literatúra ponúka rôzne prístupy učenia súborom metód. Celková presnosť závisí od použitia vzájomne rôznych modelov. Z tohoto dôvodu potrebujeme vytvoriť niekoľko modelov v procese učenia súborom metód. Učenie súborom metód je vhodné predovšetkým v prípadoch, kedy aj malé zlepšenie ušetrí veľa zdrojov. Najviac výskumu v procese učenia súborom metód je zameraného na klasifikáciu. Niektoré z týchto procesov sú aplikovateľné aj pre regresné modely. Taktiež existujú metódy učenia súborom metód len pre regresné modely. V našej práci sa zameriavame na učenie súborom metód v doméne predikcie spotreby elektrickej energie. Analyzujeme a implementujeme všetky tri podprocesy učenia súborom metód – generovanie modelov, výber modelov a integrovanie modelov. Ako vstup pre učenie súborom metód musíme vytvoriť niekoľko modelov. Výsledky týchto modelov (časové rady) budú použité ako vstup pre proces učenia súborom metód.
Key words:časové rady, strojové učenie, predikcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited