Dec 15, 2019   6:53 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rastislav Bencel, PhD.
Identification number: 64492
University e-mail: rastislav.bencel [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Belluš
Optimalizácia WiFi sieti
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Kocan
Informačný systém pomocou blockchain technológie
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Košťál
"Neviditeľný" WiFi roaming v softvérovo riadených sieťach
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Samuel Lang
Využitie štandardu 802.11 v Internete vecí
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marko Ondruš
Bezpečnosť v Softvérovo riadených bezdrôtových sieťach
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Procházka
Šifrovanie a dešifrovanie bezdrôtovej premávky v architektúre Softvérovo riadených bezdrôtových sietí
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Slovík
Živá banka - automatické rozpoznanie používatela cez mobilné zariadenie
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Sochor
Rozšírenie emulátora Mininet-WiFi o grafické rozhranie pre tvorbu topológie
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Sosňak
Bezpečnosť vo všadeprítomnom "Internete vecí"
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Uhlik
Rozšírenie Softvérovo riadených sieti o štandard 802.11
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Vaľko
Optimalizácia WiFi sieti
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress