19. 1. 2020  19:23 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Kunštár
Identifikační číslo: 64527
Univerzitní e-mail: vladimir.kunstar [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj mobilnej aplikácie
Autor: Peter Spusta
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Kunštár
Oponent:Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vývoj mobilnej aplikácie
Abstrakt:Predmetom mojej bakalárskej práce je analyzovať súčasný trh s mobilnými operačnými systémami a jeho ďalšie smerovanie. Z týchto mobilných operačných systémov vybrať ten najvhodnejší na základe viacerých faktorov ako sú vývoj na danom systéme, používateľskej základne systému, možností publikácie v obchode daného systému a ďalších. Následne navrhnúť a vytvoriť mobilnú aplikáciu na nájdenie najkratšej trasy medzi ľubovoľným počtom používateľom zvolených úloh s danými miestami, na ktorých sa tieto úlohy vykonávajú. Tieto úlohy môžu byť predvolené alebo vytvorené používateľom. Pri predvolených úlohách vytvoriť systém, ktorý nájde miesto daného typu najbližšie k používateľovej polohe. Na nájdenie tejto trasy sa pokúsiť navrhnúť čo najefektívnejší algoritmus z hľadiska výpočtovej rýchlosti a efektivity nájdenej trasy. Následne sa pokúsiť vytvorenú aplikáciu publikovať v obchode s aplikáciami prislúchajúcemu danému mobilnému operačnému systému, pre ktorý je aplikácia vyvinutá.
Klíčová slova:aplikácia, mobilná aplikácia, vývoj, navigácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně