23. 1. 2020  9:34 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Kunštár
Identifikační číslo: 64527
Univerzitní e-mail: vladimir.kunstar [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:RFID systém na evidenciu dochádzky
Autor: Bc. Tomáš Hoffer
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Kunštár
Oponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:RFID systém na evidenciu dochádzky
Abstrakt:Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a funkčne overiť systém, ktorý umožní riadenie prístupu študentov na rôzne podujatia a zaznamenávanie ich dochádzky. Každý študent má pridelený RFID čip, pomocou ktorého sa autentifikuje počas príchodu na udalosť. Po priložení tohto čipu k čítaciemu zariadeniu sa automaticky zaznamená čas príchodu a zaznačí sa udalosť v dochádzke. Vizualizácia a správa záznamov je realizovaná prostredníctvom webovej aplikácie. Hlavnou motiváciou projektu je uľahčiť prácu vyučujúcim a administratívnym pracovníkom, ktorí v súčasnosti musia dochádzku evidovať manuálne.
Klíčová slova:RFID, dochádzka, evidencia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně