29. 1. 2020  7:05 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Kunštár
Identifikační číslo: 64527
Univerzitní e-mail: vladimir.kunstar [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:RFID systém na evidenciu dochádzky
Autor: Bc. Viktória Markovičová
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Kunštár
Oponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:RFID systém na evidenciu dochádzky
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zariadenia umožňujúceho monitorovanie a evidenciu prístupu do sledovaných objektov pomocou bezdotykovej technológie. Systém pozostáva z čítacieho zariadenia a vzdialeného servera obsahujúceho centrálnu databázu. Systém podporuje 2 typy čítacích zariadení, a to čítacie zariadenie Raspberry Pi a čítacie zariadenie Android. Čítacie zariadenie Raspberry Pi sa skladá z riadiacej jednotky Raspberry Pi, LED diód, sirénky a čítačky MFRC522, ktorá operuje na frekvencií 13,56 MHz. Pomocou RFID technológie je toto zariadenie schopné pracovať s bezkontaktnými MIFARE čipmi. Čítacie zariadenie Android je tvorené mobilným zariadením s operačným systémom Android. Takéto zariadenie načítava čipy pomocou technológie NFC. Čítacie zariadenia komunikujú so serverom prostredníctvom ethernetového pripojenia. Centrálna databáza na serveri slúži ako primárne úložisko dát. Jedná sa o relačnú databázu v jazyku MySQL. V databáze sú umiestnené informácie o prístupových právach používateľov systému. Taktiež sa do nej zaznamenávajú vykonané prístupy. Výsledkom projektu je systém schopný riadenia prístupu a evidencie vstupov do monitorovaných priestorov. Tento projekt je primárne určený na evidenciu dochádzky vo vzdelávacích zariadeniach. Jeho cieľom je zjednodušenie monitorovania prítomnosti študentov na prednáškach, cvičeniach a iných vzdelávacích aktivitách.
Klíčová slova:RFID, Autentifikácia, NFC

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně