21. 1. 2020  1:08 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Kunštár
Identifikační číslo: 64527
Univerzitní e-mail: vladimir.kunstar [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Autentifikačný systém založený na bezdotykovej technológií so šifrovaním
Autor: Ing. Vladimír Kunštár
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Marcel Baláž, PhD.
Oponent:Ing. Dominik Macko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Autentifikačný systém založený na bezdotykovej technológií so šifrovaním
Abstrakt:Predmetom mojej diplomovej práce je návrh a vytvorenie programu a zariadenia umožňujúceho povoľovať a kontrolovať prístup do objektu pomocou bezdotykovej technológie s podporou šifrovania dát. Zariadenie je založené na mikroprocesore Atmel a bezdotykovej technológií pracujúcej na frekvencií 13,56 MHz s podporou šifrovania. Toto zariadenie pozostáva z riadiacej jednotky, jednotky na ovládanie elektronických zámkov, čítačky bezkontaktných kariet a centrálneho servera slúžiaceho na aktualizáciu databázy riadiacej jednotky. K riadiacej jednotke je možné pripojiť variabilný počet zariadení. Riadiaca jednotka dokáže pracovať aj pri výpadku centrálneho servera pomocou dát uložených v lokálnej databáze. Tieto dáta si aktualizuje v pravidelných časových intervaloch. Zariadenie podporuje aj zaznamenávanie udalostí a je k dispozícií aj grafické web rozhranie.
Klíčová slova:Atmel, Čítačka, Komunikácia, Karty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně