11. 11. 2019  20:24 Martin
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petra Benžová
Identifikačné číslo: 64582
Univerzitný e-mail: qbenzova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Comparison of Product Distribution during Catalytic Cracking of Pure and Waste Polypropylene
Jambor, Boris -- Janečková, Lucia -- Hájeková, Elena -- Benžová, Petra -- Horňáček, Michal
Comparison of Product Distribution during Catalytic Cracking of Pure and Waste Polypropylene. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, s. 139. ISBN 978-80-89597-94-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
2.Feedstock recycling of polypropylene in a two-stage reaction system using clinoptilolite
Hájeková, Elena -- Benžová, Petra -- Jambor, Boris -- Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal
Feedstock recycling of polypropylene in a two-stage reaction system using clinoptilolite. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, s. 71. ISBN 978-80-89597-94-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
3.Možnosti charakterizácie textúrnych vlastností katalyzátora používaného pri hydrokrakovaní vákuových zvyškov
Benžová, Petra
Možnosti charakterizácie textúrnych vlastností katalyzátora používaného pri hydrokrakovaní vákuových zvyškov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 2017, s. 345. ISBN 978-80-89579-77-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017Podrobnosti
4.Použitie prírodných zeolitov pri recyklácii odpadových plastov
Hájeková, Elena -- Hudec, Pavol -- Benžová, Petra -- Horňáček, Michal -- Jambor, Boris
Použitie prírodných zeolitov pri recyklácii odpadových plastov. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, 20.6.2017, Odborný seminár, Zborník príspevkov. Bratislava: FCHPT STU Bratislava, 2017, s. 85--91. ISBN 978-80-89597-61-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017Podrobnosti
5.Pyrolýza odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
Hájeková, Elena -- Benžová, Petra -- Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal
Pyrolýza odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2016, s. 269.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016Podrobnosti
6.Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
Benžová, Petra -- Hájeková, Elena
Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov. Bakalárska práca. 2016.
záverečná práca2016Podrobnosti
7.Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
Benžová, Petra -- Hájeková, Elena
Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, s. 389--390. ISBN 978-80-227-4628-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016Podrobnosti
8.The role of catalyst in the catalytic decomposition of waste plastics into petrochemical gases and liquid fuels
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Hájeková, Elena -- Benžová, Petra
The role of catalyst in the catalytic decomposition of waste plastics into petrochemical gases and liquid fuels. 13th Pannonian International Symposium on Catalysis, 19-23 September 2016, Siófok, Hungary: Program and Book of Abstracts, s. 97.
články v časopisoch2016Podrobnosti
9.Vývoj a testovanie dvojstupňového reakčného systému na recykláciu odpadových plastov
Benžová, Petra -- Hájeková, Elena
Vývoj a testovanie dvojstupňového reakčného systému na recykláciu odpadových plastov. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.