Jul 11, 2020   9:49 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Identification number: 64721
University e-mail: dominik.sopiak [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)

Contacts     
     
     
     
Publications
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.Publications
Type of result
YearDetails
1.
Analysis of processing stability of biopolymers
Andicsová, Vanesa -- Sopiak, Dominik
Analýza spracovateľskej stability biopolymérov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
2.
Anti-Spoofing Mechanisms in Face Recognition
Centárová, Lucia -- Sopiak, Dominik
Mechanizmy na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
3.Input frame modification captured in uncontrolled conditions
Gajdoš, Martin -- Sopiak, Dominik
Modifikácia vstupných vzorov zosnímaných v neriadených podmienkach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
4.
Management system for methods acquiring biopolymeric properties
Alexy, Ján -- Sopiak, Dominik
Systém na správu metód popisujúcich vlastnosti biopolymérov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
5.Method analysis and tool implementation for video indexing and playing
Kacvinský, Denis -- Sopiak, Dominik
Analýza metód a vývoj nástroja na prehrávanie a metadátovanie videí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
6.Object position prediction
Lorenc, Lukáš -- Sopiak, Dominik
Predikcia pozícií objektu v obraze. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
7.
Parking space occupancy control based on modern technologies
Jenčík, Matúš -- Sopiak, Dominik
Kontrola obsadenosti parkoviska použitím moderných technológií. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
8.
Simultaneous localization and mapping of 3D space
Pružinský, Dominik -- Sopiak, Dominik
Simultánna lokalizácia a mapovanie 3D priestoru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.