Dec 11, 2019   2:03 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Identification number: 648
University e-mail: daniela.spirkova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Andrášiková
PROGNÓZOVANIE VÝVOJA A VPLYVU NÁKUPNÝCH CENTIER NA MESTSKÝ ORGANIZMUS BRATISLAVY
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Janka Bábelová, PhD.
Historický vývin inštitucionálneho prostredia realitných trhov
November 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Bahnová
Využitie revitalizovaných území a ich ekonomický dopad
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Bachová
The general scheme of the retail and services system for the selected development territory of the city and the possible regulation of the spatial planning tools
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Bajerová
Zabezpečovanie nájomného bývania na Slovensku prostredníctvom neziskových bytových organizácií
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.
Klastrová politika v kontexte znalostnej ekonomiky
June 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Brestovská
General plan of housing in Bratislava old town
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Bulková
Ekonomická návratnosť pri výstavbe energeticky úsporného rodinného domu
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dipl.-Betriebswirt (FH) Andrej Cacilo
Alternative fuels, Hybrid and E-cars as an alternative for CO2 reduction. Comparison of different concepts in consideration to consumer behavior and cost-benefit analyses
June 2021Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Cinger
Udržateľná obnova sídlisk s dôrazom na obnovu bytových domov vo vybranej mestskej časti
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Čačíková
Analýza dostupnosti výstavby "štartovacích bytov"
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Červenák
Developerský proces v bytovej výstavbe
July 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dinga
Koncepcia ”zelených” investícií a realitný trh
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Drgoň
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Filla
Economic evaluation of the technical and material base in the ceramic industry with a focus on building site
May 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Csilla Fülöpová, PhD.
Súčasné prístupy v rozvoji nájomného bývania
July 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Csilla Fülöpová, PhD.
Výstavba nájomných bytov a vplyv na rozvoj regiónu
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Gašparíková, PhD.
Spoločenská zodpovednosť podnikov
August 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Július Golej, PhD.
Developerský proces v území zameraný na rezidenčnú výstavbu
November 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Lars Großmann, PhD., M.Sc.
Cooperative Requirements Engineering (CoRE) in the context of Project Management Maturity – An empirical study of German small and medium sized Enterprises in special plant construction
March 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Dipl.-Ing. (FH) Thomas Harborth, PhD.
Assessment of maintenance strategies of the housing industry in uncertainty under Consideration of Energy-saving Measures – An Empirical Case Study in East Germany
June 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tünde Hasznos
Energeticko-ekonomická analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie v rámci trvalo udržateľného rozvoja v hromadnej bytovej zástavbe krajín E
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Havrila
Facility management čerpacích staníc
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Horák
Riziká developerského procesu
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Charvát
Ekonomická návratnosť pri rekonštrukcii tepelného hospodárstva na biomasu
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Janiss, PhD.
Ekonomická návratnosť pri výstavbe energeticky úsporného rodinného domu
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Róbert Janiss, PhD.
Nástroje bytovej politiky na podporu udržateľného rozvoja bytového fondu
August 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Jozefík
Vplyv nepredvídaných nákladov na celkovú cenu stavebného diela (pri obnove mestských komunikácií)
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Konečná
Rozvoj cestnej dopravnej infraštruktúry a jej vplyv na vybrané atribúty kvality života obyvateľov regiónov/okresov
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Krajčírová
Obnova bytových domov s využitím nadstavieb
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marián Kuruc
Nástroje bytovej politiky na podporu trvalej udržateľnosti bytového fondu
September 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Machová
Analýza a prognóza priestorového vývoja realitného trhu komerčných nehnuteľností v modelovom území Bratislava – Avion
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Majeríková
Inovatívne prístupy v developerskom procese
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Štefan Majerník, PhD.
Ekonomické aspekty inovačného potenciálu podniku ako základu konkurencieschopnosti
August 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Makovníková
Koncepcia zelených investícii v sídle
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Nedeljak
Vplyv revitalizácie brownfieldov na územie
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Analýza cien nehnuteľností v Slovenskej republike so zameraním na bytový sektor
June 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Barbora Pápyová, PhD.
Vybrané riziká developmentu v procese výstavby
August 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Parihuzičová
Udržateľná doprava v kontexte SMART CITY
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Pribylincová
Nástroje bytovej politiky na podporu trvalej udržateľnosti bytového fondu
August 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Puškáš
Ekonomická návratnosť pri rekonštrukcii tepelného hospodárstva na biomasu
May 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Schwammelová
Význam poistenia nehnuteľností
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šavrnoch
Financovanie obnovy bytových domov
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Štasselová
Manažment nevyužívaných urbánnych priestorov.
May 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Štěpánek, PhD.
Affordable Housing in Strategic Planning
July 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. John Tiwonge Nthengwe, PhD.
Impact of real estate cycles on the development of economy
September 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Eco-innovation in Cities
May 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Urbanovský, PhD.
Decision making process in retail megaprojets
August 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Aneta Vandáková
The economy of the manufacturing enterprise. Reuse of waste elements from the painting process.
June 2021Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Vrbiňáková
Application of spatial planning for sustainable office buildings
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Ekonomické a právne nástroje nadobúdania a užívania nehnuteľností so zameraním na bytový sektor
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress