10. 8. 2020  21:14 Vavrinec
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Identifikačné číslo: 648
Univerzitný e-mail: daniela.spirkova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Andrášiková
PROGNÓZOVANIE VÝVOJA A VPLYVU NÁKUPNÝCH CENTIER NA MESTSKÝ ORGANIZMUS BRATISLAVY
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Beáta Bahnová
Využitie revitalizovaných území a ich ekonomický dopad
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Bachová
Generel funkčného systému maloobchodu a služieb pre vybrané rozvojové územie mesta a možná regulácia ÚP nástrojmi
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Bajerová
Zabezpečovanie nájomného bývania na Slovensku prostredníctvom neziskových bytových organizácií
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.
Klastrová politika v kontexte znalostnej ekonomiky
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Barbora Brestovská
Kľúčové výzvy pri implementácii politiky nájomného bývania na Slovensku
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Brestovská
Územný generel bývania 2050 mestská časť Bratislava - Staré mesto
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adriana Bulková
Ekonomická návratnosť pri výstavbe energeticky úsporného rodinného domu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Dipl.-Betriebswirt (FH) Andrej Cacilo
Alternative fuels, Hybrid and E-cars as an alternative for CO2 reduction. Comparison of different concepts in consideration to consumer behavior and cost-benefit analyses
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Betriebswirt (FH) Andrej Cacilo
Alternative fuels, Hybrid and E-cars as an alternative for CO2 reduction. Comparison of different concepts in consideration to consumer behavior and cost-benefit analyses
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Cinger
Udržateľná obnova sídlisk s dôrazom na obnovu bytových domov vo vybranej mestskej časti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Čačíková
Analýza dostupnosti výstavby "štartovacích bytov"
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Červenák
Developerský proces v bytovej výstavbe
júl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Dinga
Koncepcia ”zelených” investícií a realitný trh
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Drgoň
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Filla
Ekonomické zhodnotenie technickej a materiálovej základne v keramickom priemysle so zameraním na bytovú výstavbu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Michal Filla
Ekonomické zhodnotenie technickej a materiálovej základne v keramickom priemysle so zameraním na bytovú výstavbu
december 2023
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Csilla Fülöpová, PhD.
Súčasné prístupy v rozvoji nájomného bývania
júl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Csilla Fülöpová, PhD.
Výstavba nájomných bytov a vplyv na rozvoj regiónu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Veronika Gašparíková, PhD.
Spoločenská zodpovednosť podnikov
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Július Golej, PhD.
Developerský proces v území zameraný na rezidenčnú výstavbu
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Lars Großmann, PhD., M.Sc.
Cooperative Requirements Engineering (CoRE) in the context of Project Management Maturity – An empirical study of German small and medium sized Enterprises in special plant construction
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Harborth, PhD.
Assessment of maintenance strategies of the housing industry in uncertainty under Consideration of Energy-saving Measures – An Empirical Case Study in East Germany
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Tünde Hasznos
Energeticko-ekonomická analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie v rámci trvalo udržateľného rozvoja v hromadnej bytovej zástavbe krajín E
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Havrila
Facility management čerpacích staníc
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Horák
Riziká developerského procesu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Charvát
Ekonomická návratnosť pri rekonštrukcii tepelného hospodárstva na biomasu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Janiss, PhD.
Ekonomická návratnosť pri výstavbe energeticky úsporného rodinného domu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Róbert Janiss, PhD.
Nástroje bytovej politiky na podporu udržateľného rozvoja bytového fondu
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Jozefík
Vplyv nepredvídaných nákladov na celkovú cenu stavebného diela (pri obnove mestských komunikácií)
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Konečná
Rozvoj cestnej dopravnej infraštruktúry a jej vplyv na vybrané atribúty kvality života obyvateľov regiónov/okresov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Krajčírová
Obnova bytových domov s využitím nadstavieb
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marián Kuruc
Nástroje bytovej politiky na podporu trvalej udržateľnosti bytového fondu
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Machová
Analýza a prognóza priestorového vývoja realitného trhu komerčných nehnuteľností v modelovom území Bratislava – Avion
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Majeríková
Inovatívne prístupy v developerskom procese
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Štefan Majerník, PhD.
Ekonomické aspekty inovačného potenciálu podniku ako základu konkurencieschopnosti
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Makovníková
Koncepcia zelených investícii v sídle
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Nedeljak
Vplyv revitalizácie brownfieldov na územie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Analýza cien nehnuteľností v Slovenskej republike so zameraním na bytový sektor
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Barbora Pápyová, PhD.
Vybrané riziká developmentu v procese výstavby
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Parihuzičová
Udržateľná doprava v kontexte SMART CITY
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jana Pribylincová
Nástroje bytovej politiky na podporu trvalej udržateľnosti bytového fondu
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Puškáš
Ekonomická návratnosť pri rekonštrukcii tepelného hospodárstva na biomasu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Schwammelová
Význam poistenia nehnuteľností
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Šavrnoch
Financovanie obnovy bytových domov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Štasselová
Manažment nevyužívaných urbánnych priestorov.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petr Štěpánek, PhD.
Strategické plánovanie udržateľného bývania
júl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. John Tiwonge Nthengwe, PhD.
Impact of real estate cycles on the development of economy
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Ekoinovácie v mestách
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Urbanovský, PhD.
Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov
august 2019
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Aneta Vandáková
Obehová ekonomika výrobného podniku. Opätovné využitie prvkov odpadu z lakovacieho procesu.
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Vrbiňáková
Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Ekonomické a právne nástroje nadobúdania a užívania nehnuteľností so zameraním na bytový sektor
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná