23. 10. 2020  10:23 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Daniela Pavúková
Identifikační číslo: 65060
Univerzitní e-mail: daniela.pavukova [at] stuba.sk
 
2802V03  anorganická technológia a materiály D-ATEM
FCHPT D-ATEM pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

     Absolvent
     
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Stáže
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Katalyzátory pre štiepenie biomasy
Autor:
Pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Katalyzátory pre štiepenie biomasy
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na štúdium katalytického reformovania celulózy, celobiózy, glukózy a etylénglykolu za účelom získavania vodíka. Študovala sa aktivita volfrámových typov katalyzátorov. Reakcie prebiehali v nerezových patrónach za stáleho miešania reakčnej zmesi po dobu 2 hodín pri teplote 260°C. Výsledky experimentov ukázali, že pri reformovaní celulózy a celobiózy zo všetkých katalyzátorov na báze volfrámu najvyššiu aktivitu vykazuje WP katalyzátor. Použitím tohto katalyzátora sa získali najvyššie výťažky vodíka (1,39 mmol/gCELULÓZY). Reformovaním glukózy sa najvyššie množstvo vodíka získalo použitím alfa-W ako katalyzátora. Pri reformovaní etylénglykolu bol zasa najúčinnejší katalyzátor W bronz.
Klíčová slova:
vodík, reformovanie v kvapalnej fáze, volfrámové katalyzátory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně