23. 9. 2020  5:55 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Daniela Pavúková
Identifikačné číslo: 65060
Univerzitný e-mail: daniela.pavukova [at] stuba.sk
 
2802V03  anorganické technológie a materiály D-ATEM
FCHPT D-ATEM den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

          Výučba
     
Záverečná práca          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Katalyzátory pre štiepenie biomasy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Katalyzátory pre štiepenie biomasy
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na štúdium katalytického reformovania celulózy, celobiózy, glukózy a etylénglykolu za účelom získavania vodíka. Študovala sa aktivita volfrámových typov katalyzátorov. Reakcie prebiehali v nerezových patrónach za stáleho miešania reakčnej zmesi po dobu 2 hodín pri teplote 260°C. Výsledky experimentov ukázali, že pri reformovaní celulózy a celobiózy zo všetkých katalyzátorov na báze volfrámu najvyššiu aktivitu vykazuje WP katalyzátor. Použitím tohto katalyzátora sa získali najvyššie výťažky vodíka (1,39 mmol/gCELULÓZY). Reformovaním glukózy sa najvyššie množstvo vodíka získalo použitím alfa-W ako katalyzátora. Pri reformovaní etylénglykolu bol zasa najúčinnejší katalyzátor W bronz.
Kľúčové slová:
vodík, reformovanie v kvapalnej fáze, volfrámové katalyzátory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene