23. 10. 2020  11:29 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Daniela Pavúková
Identifikační číslo: 65060
Univerzitní e-mail: daniela.pavukova [at] stuba.sk
 
2802V03  anorganická technológia a materiály D-ATEM
FCHPT D-ATEM pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

     
Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Štúdium selektívnej katalytickej oxidácie propénu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Štúdium selektívnej katalytickej oxidácie propénu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo štúdium katalyzátorov pre selektívnu oxidáciu propylénu na oxygenáty s hlavným dôrazom na propylénoxidv plynnej fáze. Ako oxidačné činidlá sa používali vzduch a oxid dusný. Teoretická časť obsahuje stručný prehľad tradičných výrobných postupov propylénoxidu, literárnu rešerš z oblasti alternatívnych príprav a základné poznatky z oblasti priemyselnej katalýzy. Experimentálna časť sa zaoberá prípravou, testovaním a charakterizáciou katalyzátorov na báze železa, molybdénu a striebra. Na analýzu reakčných produktov bola použitá plynová chromatografia. Katalyzátory boli charakterizované UV-VIS spektorskopiou, IČ spektroskopiou a cyklickou voltametriou. Najvyšší výťažok propylénoxidu bol 28,54%. Dosiahol sa použitím katalyzátora obsahujúceho železo a molybdén v reakcií s oxidom dusným ako oxidačným činidlom v treťom reaktivačnom cykle.
Klíčová slova:
železo, propén, propylénoxid, epoxidácia, molybdén, striebro

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně