18. 9. 2020  9:13 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Daniela Pavúková
Identifikačné číslo: 65060
Univerzitný e-mail: daniela.pavukova [at] stuba.sk
 
2802V03  anorganické technológie a materiály D-ATEM
FCHPT D-ATEM den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Štúdium selektívnej katalytickej oxidácie propénu
Autor: Ing. Daniela Pavúková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Štúdium selektívnej katalytickej oxidácie propénu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo štúdium katalyzátorov pre selektívnu oxidáciu propylénu na oxygenáty s hlavným dôrazom na propylénoxidv plynnej fáze. Ako oxidačné činidlá sa používali vzduch a oxid dusný. Teoretická časť obsahuje stručný prehľad tradičných výrobných postupov propylénoxidu, literárnu rešerš z oblasti alternatívnych príprav a základné poznatky z oblasti priemyselnej katalýzy. Experimentálna časť sa zaoberá prípravou, testovaním a charakterizáciou katalyzátorov na báze železa, molybdénu a striebra. Na analýzu reakčných produktov bola použitá plynová chromatografia. Katalyzátory boli charakterizované UV-VIS spektorskopiou, IČ spektroskopiou a cyklickou voltametriou. Najvyšší výťažok propylénoxidu bol 28,54%. Dosiahol sa použitím katalyzátora obsahujúceho železo a molybdén v reakcií s oxidom dusným ako oxidačným činidlom v treťom reaktivačnom cykle.
Kľúčové slová:železo, propén, propylénoxid, epoxidácia, molybdén, striebro

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene