Sep 18, 2019   1:32 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Andrea Špačková
Identification number: 65170
University e-mail: xspackova [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-ANACH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
analytická chémia, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 51

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of molecularly imprinted polymeric sorbents in analysis of cosmetic samples
Written by (author): Bc. Andrea Špačková
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek kozmetiky
Summary:Kumaríny sa do kozmetických prípravkov, ako napr. parfémy, krémy, šampóny, mydlá, pridávajú na zvýraznenie vône, ale aj kvôli iným účinkom (napr. ochrana pred UV žiarením a iné). Na druhej strane kumarín a niektoré deriváty môžu spôsobovať alergické reakcie príp. iné nežiadúce účinky ako napríklad nevoľnosť, hnačka alebo otrava pečene. Na stanovenie kumarínov vo vzorkách kozmetických prípravkov (voňavka, sprchový šampón) sa použila vysokoúčinná kvapalinová chromatografia v systéme s obrátenými fázami a UV detekciou. Na úpravu vzoriek sa použila extrakcia na tuhej fáze pomocou polyméru s odtlačkom molekuly pripravenom na magnetickom nosiči. Medze detekcie kumarínov (eskulín, umbeliferón, kumarín, skoparón, 4-metylumbeliferón, herniarín) boli 0,1-0,4 µg.ml-1. Výťažnosť extrakčného postupu bola viac ako 80%. V oboch vzorkách sa potvrdila prítomnosť kumarínu. Vsádzková MIP extrakcia bola vhodná pre extrakciu kumarínov z viskóznejších vzoriek a využitie magnetického poľa umožnilo jednoduché oddelenie sorbentu od kvapalnej fázy.
Key words:kozmetické prípravky, kumaríny, polyméry s odtlačkami molekúl pripravené na povrchu magnetického nosiča

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited