Nov 18, 2019   4:09 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Štiblariková
Identification number: 65173
University e-mail: maria.stiblarikova [at] stuba.sk
 
1402V00  Organic Chemistry D-ORGCH
FCFT D-ORGCH den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Synthesis of polyhydroxylated alkenols as substrates for Pd(II)-catalysed cyclisations
Written by (author): Ing. Mária Štiblariková
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Opponent:RNDr. Anna Koreňová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza polyhydroxylovaných alkenolov ako substrátov pre Pd(II)-katalyzované cyklizácie
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá syntézou polyhydroxylovaných substrátov, ich štúdiom v Pd(II)-katalyzovaných cyklizáciách a sledovaním vplyvu voľnej OH skupiny v beta polohe alkenolu na diastereoselektivitu, výťažok a priebeh reakcie. Bola vypracovaná literárna rešerš týchto cyklizácií. Navrhnutou syntetickou cestou boli pripravené enantiomérne čisté ochránené substráty 33a a 33b, ktoré sa zúčastnili Pd(II)-katalyzovanej cyklizácie. Pri syntéze požadovaných tetrahydrofuránov dochádzalo k migrácii ochrannej TBS skupiny modelových substrátov 33a a 33b, čo obmedzilo interakciu Pd(II) komplexu s voľnou OH skupinou v polohe beta. Zo vzniknutej zmesi produktov sa identifikoval iba 35bI a diastereoselektivita pozorovanej reakcie bola 3:1 v prospech cis-izoméru.
Key words:tetrahydrofurány, Pd(II)-katalyzované cyklizácie, polyhydroxylované alkenoly, voľná hydroxylová skupina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited