11. 12. 2019  22:30 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Patrik Šulhánek
Identifikačné číslo: 65175
Univerzitný e-mail: patrik.sulhanek [at] stuba.sk
 
3948V21  progresívne materiály a materiálový dizajn D-PMMD
MTF D-PMMD den [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza fázových premien v nástrojových oceliach s využitím dilatometrie
Autor: Ing. Patrik Šulhánek
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza fázových premien v nástrojových oceliach s využitím dilatometrie
Abstrakt:Bakalárska práca s názvom „Analýza fázových premien v nástrojových oceliach s využitím dilatometrie” sa zaoberá analýzou vplyvu rýchlosti ochladzovania na fázové premeny v oceli S790 MICROCLEAN. V teoretickej časti sú charakterizované fázové transformácie v oceliach, analyzovaná rýchlorezná oceľ S790 MICROCLEAN a analýza materiálov s využitím dilatometrie, ktorá bola využitá na determinovanie fázových transformácií realizovaných v nástrojovej oceli pri rôznych rýchlostiach ochladzovania. Experimentálna časť sa zaoberá modelovaním fázových premien s využitím metódy CALPHAD a softvéru Thermo-Calc, pričom namodelované fázové premeny sa overovali dilatometrickou analýzou. Dosiahnuté výsledky sú zosumarizované v záverečnej časti bakalárskej práce.
Kľúčové slová:Nástrojové ocele, Fázové premeny, Dilatometria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene