25. 2. 2020  22:58 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Identifikačné číslo: 65313
Univerzitný e-mail: zuzana.vanovcanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Biodegradovateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Autor: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Oponent 2:Ing. Gabriela Podstránska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biodegradovateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na štúdium biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB/TPS, pričom sa sledoval vplyv zloženia zmesí na morfológiu a výsledné spracovateľské a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Ako zmäkčovadlo sa použil acetyltributyl citrát. Zistilo sa, že v prípade fólií a monofilov sa fyzikálno- mechanické vlastnosti výrazne odlišujú, čo je spôsobené rozdielnou technológiou spracovania. Na základe meraní fyzikálno- mechanických vlastností sa zistilo, že zvýšené dávkovanie zmäkčovadla rozdielne vplýva na niektoré vlastnosti fólií a vlákien. Prídavok PHB zabezpečil aj u zmesí s vysokým obsahom škrobu akceptovateľné hodnoty pevnosti v ťahu pri pretrhnutí a pomerného predĺženia pri pretrhnutí. Taktiež prídavkom PHB sa dosiahla kompaktnejšia štruktúra u zmesí s vyšším obsahom škrobu. Bol vytypovaný vhodný modifikátor zmesí, ktorý zabezpečil dostatočnú ochranu PHB pred jeho degradáciou vplyvom zmäkčovadla prítomného v TPS počas prípravy a spracovania zmesí. Na základe výsledkov získaných v rámci dizertačnej práce je možné definovať zloženie zmesí pozostávajúcich z kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu, termoplastického škrobu, zmäkčovadla a modifikátora tak, že sa získajú materiály so zlepšenými mechanickými vlastnosťami.
Kľúčové slová:biodegradovateľné polyméry, kyselina polymliečna, termoplastický škrob, polyhydroxybutyrát, polymérne zmesi

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene