Sep 22, 2020   11:09 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.
Identification number: 657
University e-mail: qtomasovic [at] stuba.sk
 

     
     
Projects
     
          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Erik Barčiak
Bytový dom
May 2017Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Bartošek
Bytový dom
May 2016Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Boroš
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Csambalová
Bytový dom
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Čahoj
Bytový dom
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Čurpek, PhD.
Bytový dom
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Dömötörová
Bytový dom
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Bytový dom
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Eliška Ďurechová
Bytový dom
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Ďuriš
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anna Fabuľová
Kultúrne stredisko s divadlom malých foriem
May 2016Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Gonda
Nahrávacie štúdio s ubytovaním
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Dávid Guľaš
Bytový dom
May 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tünde Hladká
Administratívna budova s polifunkciou
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Martin Hurtoň
Bytový dom
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Husovská
Obytná budova
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Christovová
Bytový dom
May 2015Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Jágerová
Bytový dom
May 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Jákliová
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Janočko
Administratívno-obchodné centrum
May 2012Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Jedovnický, PhD.
Kritériá pre návrh a posudzovanie športových hál z hľadiska priestorovej akustiky
September 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Jelínek, PhD.
Akustická kvalita zvuku v špecifických podmienkach otvorených divadiel metódou modelovania a počítačovej simulácie
September 2009Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Juhásová
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kemenský
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Kocourek
Bytový dom
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kolesár
Domov dôchodcov
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Koňak
Bytový dom
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Boris Korec
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Vladimír Krajňák
Bytový dom
May 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Kusý
Bytový dom
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Kuviková
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lajmon
Administratívna budova
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Lešková
Bytový dom
May 2015
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Lipowská
Hotel v mestskej zástavbe
May 2014
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Macák
Polyfunkčný dom s garážami
May 2014Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Macuška
Aukčná hala
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lucia Malá
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Martiško
Horský hotel
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Michalovýchová
Horský hotel
May 2008Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Mikuš
Viac - podlažný bytový dom - komplexné konštrukčné riešenie. Zásadné posúdenie z hľadiska stavebnej akustiky.
May 2007
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Miroškynová
Bytový dom
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Mocíková
Bytový dom
May 2011Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Nagyová
Bytový dom
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Nič
Apartmanový bytový dom
May 2012
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladislav Páterek
Polyfunkčná budova
May 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Randuška
Divadlo malých foriem
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Reľovský
Bytový dom
May 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adam Robota
Bytový dom
May 2013
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Rosinčin
Sakrálna stavba
May 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Michal Strmeň
Bytový dom
May 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Šillík
Bytový dom s polyfunkciou-vyšší štandart
May 2013
Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Šterdas
Bytový dom
May 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Trenčanová
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Učník
Štvor - podlažný dom služieb - komplexné konštrukčné riešenie. Zásadné posúdenie z hľadiska stavebnej akustiky.
May 2007
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Daniel Urbán, PhD.
Šírenie zvuku v dvojitých transparentných konštrukciách
September 2015
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Vaššová
Bytový dom
May 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Vivodík
Bytový dom
May 2017
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Volochová
Bytový dom
May 2010Displaying the final thesis
59.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Peter Zaťko
.
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress