9. 12. 2019  19:01 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Melníková
Identifikačné číslo: 65856
Univerzitný e-mail: eva.melnikova [at] stuba.sk
 
2802V03  anorganické technológie a materiály D-ATEM
FCHPT D-ATEM den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Effect of the proteins composition on their electrochemical response
Melníková, Eva -- Izadi, Nasim -- Gál, Miroslav -- Ostatná, V.
Effect of the proteins composition on their electrochemical response. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 69.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Elektrochemická odozva vybraných proteínov na povrchu ortuťovej elektródy
Melníková, Eva -- Izadi, Nasim -- Gál, Miroslav -- Ostatná, Veronika
Elektrochemická odozva vybraných proteínov na povrchu ortuťovej elektródy. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 102--103. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Chronopotentiometric Analysis of Proteins at Charged Electrode Surfaces
Melníková, Eva -- Izadi, Nasim -- Gál, Miroslav -- Ostatná, V.
Chronopotentiometric Analysis of Proteins at Charged Electrode Surfaces. Electroanalysis, 31. s. 1868--1872.
články v časopisoch2019Podrobnosti
4.Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky
Melníková, Eva -- Tomčíková, Kornélia -- Květoň, Filip -- Tkáč, Ján -- Gál, Miroslav
Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, s. 379--380.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
5.Stanovenie biochemických vlastností enteropeptidázy pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav
Stanovenie biochemických vlastností enteropeptidázy pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, s. 83--84. ISBN 978-80-227-4628-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016Podrobnosti
6.Stanovenie základných biochemických vlastností enzýmov pomocou elektrochemických metód
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav
Stanovenie základných biochemických vlastností enzýmov pomocou elektrochemických metód. Bakalárska práca. 2016.
záverečná práca2016Podrobnosti
7.Štúdium správania sa hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav
Štúdium správania sa hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
8.Zmeny elektrochemickej odozvy histónov H1 a H3 na orťutovej elektróde
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav -- Ostatná, V.
Zmeny elektrochemickej odozvy histónov H1 a H3 na orťutovej elektróde. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 77--78. ISBN 978-80-89597-99-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.