26. 1. 2020  23:18 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Melníková
Identifikační číslo: 65856
Univerzitní e-mail: eva.melnikova [at] stuba.sk
 
2802V03  anorganická technológia a materiály D-ATEM
FCHPT D-ATEM pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MELNÍKOVÁ, E. -- GÁL, M. Stanovenie biochemických vlastností enteropeptidázy pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, s. 83--84. ISBN 978-80-227-4628-1.

Originální název: Stanovenie biochemických vlastností enteropeptidázy pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie
Anglický název:
Autor: Ing. Eva Melníková (50%)
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (50%)
Pracoviště: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016
Podnázev:
Od strany: 83
Do strany: 84
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2016
Rok odeslání: 2016
 
Záznam vložil: Ing. Eva Melníková
Poslední změna: 31.08.2017 15:06 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. ISBN 978-80-227-4628-1.

Originální název: Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016
Anglický název:
Český název:
Editor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (20%)
Ing. Michal Horňáček, PhD. (20%)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (60%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4628-1
Nakladatel: Nakladateľstvo STU
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2016
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2016
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.10.2018 09:44 (Import dat z knihovny)